„Podróż to owocne przeżywanie świata. Zagłębianie jego tajemnic i prawd, szukanie odpowiedzi na pytania, które on stawia. Tak pojmowane podróżowanie jest refleksją. Jest filozofowaniem.” (Ryszard Kapuściński)